Privacy

Privacy statement

Wij bij Esteon respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.esteon.com (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving)

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.
Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je er voor kiest om je gegevens niet te delen, dan kun je niet optimaal gebruik maken van onze dienstverlening. De service is daardoor (zeer) beperkt te gebruiken.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:
• Je naam
• Je adresgegevens
• Je woonplaats
• Je telefoonnummer (optioneel)
• Je e-mailadres
• Je IP-adres
• Een foto waar je herkenbaar op staat (optioneel)
• Voor optimaal gebruik van de zoekservice de inkomensgegevens en woonwensen

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:
• De naam van de browser die je gebruikt
• Het besturingssysteem dat je gebruikt

Login
Op je account slaan we de volgende gegevens op: wachtwoord en e-mailadres. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren.

E-mails
Als klant van Esteon ontvang je e-mails. Zo blijf je op de hoogte van de dienstverlening en eventuele nieuwe woningmatches. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Let bij een afmelding op het feit dat wij jou in de toekomst niet meer op de hoogte kunnen houden van nieuwe woningmatches.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.
Ons advies en de voorselectie
Op basis van jouw gegevens en ingevulde woonwensen brengen wij een advies uit en maken wij een voorselectie van huurwoningen en kamers. Dit doen wij op basis van een algoritme dat woonwensen en gegevens vergelijkt met de data van beschikbare huurwoningen en kamers. Een dergelijk advies of voorselectie kan voor jou als gevolg hebben dat bepaalde huurwoningen of kamers niet getoond worden. Het is belangrijk dat wij zulke adviezen of voorselecties kunnen maken, omdat dit behoort tot het goed functioneren van onze dienstverlening. Centraal staat dat jij, de klant, geholpen is bij dergelijke adviezen en voorselecties.
Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

• Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
• Beveiling van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
• NDA's (geheimhoudingsverklaringen voor werknemers van Esteon) en back-ups van de gegevens.
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 5 jaar bewaren.
Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze payment provider bij een betaling, de mailprovider voor de systeem e-mails en Freshdesk voor support. De verwerker(s) zullen de betaling verzorgen, de e-mails versturen of de support faciliteren. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Soms delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan: Mailchimp/Mandrill, Freshdesk, Multisafepay.
Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.esteon.com/nl/cookies.
Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.
Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
Contact over Privacy
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

InterReal Group B.V.
Laan van Kronenburg 14
1183AS Amstelveen
KvK-nummer: 59574720
085-7430259
[email protected]

Functionaris voor gegevensbescherming
Gijs-Jan Witkamp
[email protected] of 085-7430259